Hướng Dẫn Tạo Sitemap Cho Website Create Sitemap Online

Hướng Dẫn Tạo Sitemap Cho Website Create Sitemap Online

Hướng Dẫn Tạo Sitemap Cho Website Create Sitemap Online

Sitemap là phần không thể thiếu đối với một website nó có ảnh hưởng lớn tới SEO. Google khuyên bạn nên tạo Sitemap theo một số chuẩn sau đây.

Hướng Dẫn Tạo Sitemap Cho Website

Dịnh dạng của Sitemap (tập tin loại sitemap.xml)

 • xmlns:image=”http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1″ 
 • xmlns:video=”http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1″>
 • http://www.example.com/foo.html 
 • http://example.com/image.jpg 
 • http://www.example.com/video123.flv
 • http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
 • http://www.example.com/thumbs/123.jpg
 • Grilling steaks for summer 
 • Get perfectly done steaks every time

Độ dài của Sitemap không quá 50.000 URL, dung lượng không lớn hơn 50Mb

Nếu số lượng url trong web bạn có nhiều hơn bạn có thể tạo thành nhiều sitemap (sitemap.xml, sitemap1.xml…).

Sitemap đặt ở đâu trên website

 • Sitemap mằm cùng cấp với fila index
 • http://www.example.com/file1.html
 • http://www.example.com/file1.html

Bạn có thể truy cập vào trang web này để tạo sitemap cho website  http://www.xml-sitemaps.com/

5/5 - (1989 bình chọn)

Write a Comment