Danh mục: CHIẾN DỊCH MARKETING

Danh mục: CHIẾN DỊCH MARKETING

Thực tế là Marketing online luôn đòi hỏi thay đổi và sáng tạo, chiến thuật marketing của năm nay không thể áp dụng cho năm kế tiếp.

Dưới đây MARKETING 8SEO liệt kê danh sách những việc bạn cần chuẩn bị khi bắt tay vào việc áp dụng những chiến dịch marketing online: