Danh mục: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Danh mục: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Dịch Vụ Khách Hàng: Nghiên cứu cho thấy: Các khách hàng tích cực tương tác với thương hiệu nói chung và chương trình khách hàng trung thành nói riêng có xu hướng mua hàng cao hơn 90%, chi tiêu nhiều hơn 60% trong mỗi giao dịch và khả năng để quay lại trong tương lai cao hơn gấp 5 lần.