Danh mục: SEO MẠNG XÃ HỘI

Danh mục: SEO MẠNG XÃ HỘI

SEO Mạng Xã Hội : Mọi người cần phải dừng việc nói “Facebook đã chết” ngay lại đi. Chúng ta cũng đã nghe rất nhiều nhà marketing nói điều tương tự về SEO lần này tới lần khác. Với sự xuất hiện của các mặt bằng mới, có vài người đã vội vàng đi tới kết luận rằng Facebook hiện nay đã chết. Nhưng thực tế SEO còn lâu mới có thể gọi là đã chết. Và nhìn vào con số người dùng hoạt động hàng tháng của Facebook cho thấy điều ngược lại.