Thẻ: BACKLINK

Thẻ: BACKLINK

Hướng Dẫn Tạo Backlink Seo Tốt Cho Bing Và Google

Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trên thế giới. Các bản cập nhật thuật toán của họ đã định hình lại tìm kiếm và SEO. Kết quả là một số chuyên gia ngày nay hoàn toàn bỏ qua bất kỳ công cụ tìm kiếm nào không bắt đầu bằng “G” và kết thúc bằng “oogle”. Vậy làm sao để xây dựng liên kết tốt cho cả Bing và các công cụ tìm kiếm khác.