Thẻ: CONTENT MARKETING

Thẻ: CONTENT MARKETING

Kiến Thức Content Marketing Xây Dựng Chiến Lược Content Marketing 2021-2022
Content Marketing là gì
Content marketing (tiếp thị nội dung) là hoạt động marketing của một doanh nghiệp hoặc thương hiệu tập trung vào việc tạo ra & phân phối nội dung có giá trị, liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.