Danh mục: THỦ THUẬT SEO

Danh mục: THỦ THUẬT SEO

Nếu như bạn từng đọc qua những bài viết của THIẾT KẾ WEB 8SEO, thì có lẽ bạn đã biết đến khái niệm “thủ thuật SEO”. Và thường thì, những thủ thuật này được gọi là “mũ trắng”. Nói cách khác, chúng tập trung vào đối tượng chính là con người, và tối ưu hóa cho con người, thay vì máy móc.