Danh mục: VIDEO SEO

Danh mục: VIDEO SEO

Video SEO  : Video SEO đơn giản mà nói chính là để phát triển video của bạn để được index và xếp hạng trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm lúc người dùng tra từ khóa. Có rất nhiều chiến lược phát triển để có thể giúp bạn có cơ hội xếp thứ hạng cao hơn và bạn sẽ biết được qua bài viết này.